Een nieuw jaarโ€ฆ dat betekent ook nieuwigheden op administratief vlak. In 2023 moeten vooral de aannemers hun aandacht erbij houden als ze een verkoopfactuur met btw-verlegd opmaken. Een extra vermelding kan hen namelijk geld besparen.

Wat is die extra vermelding?

Aannemers die een factuur voor werken in onroerende staat opmaken ter attentie van een btw-plichtige, doen dat met btw verlegd. Vanaf 1 januari 2023 moeten ze in dit geval een extra vermelding op de factuur plaatsen.

โ€œVerlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van รฉรฉn maand na ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor te betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.โ€

Concreet

Standaard moet degene die de goederen levert of de dienst verricht de btw voldoen. De leverancier of dienstverlener moet de verschuldigde btw zelf aanrekenen op zijn factuur en doorstorten naar de overheid.

Voor werken in onroerende staat werd altijd al een uitzondering gemaakt onder het stelsel van de verlegging van de heffing. Hierdoor moest de klant de btw voldoen via zijn btw-aangifte. De aannemer moet hier nu op de factuur echter specifiek melding van maken.

Deze administratieve bijkomstigheid heeft enkel gevolgen voor klanten met een btw-nummer die geen periodieke btw-aangiftes moeten indienen, zoals vrijgestelde kleine ondernemingen. In dat geval zal de klant verplicht zijn om, als er verkeerd gefactureerd wordt, binnen een maand de aannemer hiervan op de hoogte te brengen รฉn te melden dat hij een factuur moet krijgen met aanrekening van de btw in plaats van met btw verlegd.

Voor de aannemer is dit dan weer goed nieuws. Als hij ten onrechte met btw verlegd factureert, maar die vermelding heeft opgenomen in zijn factuur, is hij niet langer aansprakelijk voor de betaling van de btw. Tenminste: als de klant niet binnen de maand gereageerd heeft. Op die manier wordt de klant aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde btw, interesten en geldboeten.

Heb je vragen hieromtrent? Contacteer ons!