Ben je student en heb je de ambities en goesting om als ondernemer aan de slag te gaan? Dat kan! Met het statuut student-zelfstandige kan je als student een zelfstandige onderneming opstarten en uitbaten. 

Student-zelfstandige wordt nog vaak verward met student-ondernemer. Het grote verschil is dat het statuut student-ondernemer binnen een specifieke instelling valt. Hierdoor kan je als student je studieverplichtingen beter afstemmen op je zelfstandige activiteiten door bijvoorbeeld eenvoudiger examens te verplaatsen. Welke ondersteuning mogelijk is en tegen welke voorwaarden verschilt van instelling tot instelling. 

Voorwaarden van student-zelfstandig zijn

Om te voldoen aan het statuut student-zelfstandige moet je tussen de 18 en 25 jaar zijn en ingeschreven zijn in een erkende Belgische of buitenlandse onderwijsinstelling. Specifieker nog: je moet ingeschreven zijn voor ten minste 27 studiepunten per schooljaar of tenminste 17 lesuren per week. Daarnaast moet je ook een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefenen of ben je dit aan het opstarten. 

Indien je nog les volgt in het secundair onderwijs, kan je in het kwartaal waarin je 18 wordt het statuut verkrijgen als je ook aan alle andere voorwaarden voordoet. 

Sociale bijdragen

Zoals elke zelfstandige wordt ook een student-zelfstandige onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandige. Zo moet elke zelfstandige zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze en per kwartaal sociale bijdragen betalen. Je betaalt sociale bijdragen vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin je de zelfstandige activiteit opstart.

Als student-zelfstandige geniet je wel van voordeligere tarieven. Indien je netto belastbaar inkomen lager is dan € 7.021,29 betaal je geen sociale bijdragen. Op het inkomen tussen de € 7.021,29 en de € 14.042,57 betaal je 20,5%. Als je inkomen hoger ligt dan € 14.042,57 dan betaal je wel dezelfde bijdragen als zelfstandigen in hoofdberoep.

Sociale rechten

Voor de sociale zekerheid ben je nog steeds ten laste van je ouders.

Je bouwt wel geen rechten op, op het vlak van gezondheidszorg en arbeidsongeschiktheid alsook bouw je geen eigen pensioenrechten op.

Indien je sociale bijdragen zou betalen als iemand in hoofdberoep m.a.w. bedraagt je netto belastbaar jaarinkomen meer dan € 14.042,57, dan geniet ook jij dezelfde rechten als een zelfstandige in hoofdberoep.

Beëindiging van het statuut student-zelfstandige

Er zijn 3 mogelijkheden

  • Je voldoet niet meer aan alle voorwaarden. Dit kan bijvoorbeeld als je stopt met je studies. 
  • Je studeert af. Dit is niet standaard het einde van het academiejaar. Als je afstudeert in juni, kan je het statuut behouden tijdens het volledige 3e kwartaal. Studeer je daarentegen af in januari dan eindigt je statuut vanaf het 1e kwartaal. 
  • Op 30 september van het kalanderjaar waarin je 25 wordt. Ook al verjaar je na 30 september toch vervalt je statuut op 30 september. 

Wat als je afstudeert?

Indien je afstudeert en je beslist om je onderneming verder te zetten zijn er opnieuw 3 mogelijkheden:

  • Je zet je activiteit veder in hoofdberoep

Vanaf het kwartaal dat je niet meer aan de voorwaarden van student-zelfstandige voldoet ga je automatisch over naar het statuut van zelfstandige in hoofdberoep. Je brengt je sociaal verzekeringsfonds hiervan best op de hoogte.

  • Je combineert je zelfstandige activiteit met een job als werknemer

Dan heb je een statuut van werknemer + zelfstandige in bijberoep. Je kan zelfstandige in bijberoep worden indien je minstens halftijds in loondienst werkt. Deze verandering heeft pas effect op het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de wijziging. 

  • Je schrijft je in als werkzoekende en blijft intussen zelfstandig.

Je zal niet direct recht hebben op een werkloosheidsvergoeding als je ingeschreven bent als werkzoekende. Om recht te hebben op een werkloosheidsvergoeding moet je eerst een beroepsinschakelingstijd doorlopen.  Jouw dagen als zelfstandige tellen wel mee voor die beroepsinschakelingstijd. 

Wil je student-zelfstandige worden of ben jij student-zelfstandige en heb je nood aan hulp of meer informatie? Aarzel niet om ons te contacteren, wij staan voor jou klaar!