Vanaf 1 juli 2021 wijzigt de Europese btw-richtlijn voor e-commerce

Heb je een webshop? Dan is dit artikel zeker interessant voor jou. De Europese Commissie besliste namelijk over een nieuwe btw-richtlijn voor e-commerce om btw-fraude tegen te gaan én om ervoor te zorgen dat de ‘spelregels’ voor alle ondernemers in de Europese Unie dezelfde zijn. Dus wat betekent dat voor jou?

Hoe zit het vandaag met de btw voor e-commerce?

Op dit moment betaal je btw volgens de omzet die je jaarlijks draait in een EU-lidstaat. Die omzetdrempel varieert per EU-lidstaat tussen 35.000 en 100.000 euro. Overschrijd je die niet? Dan blijven jouw leveringen onderworpen aan de Belgische btw. Overschrijd je die wel? Dan wordt de btw opeisbaar in een andere lidstaat. Concreet moet je dan:

  • Een btw-nummer aanvragen in de betrokken lidstaat
  • Lokale btw aanrekenen
  • Facturen opmaken volgens de facturatieregels van die lidstaat
  • Lokaal periodieke btw-aangiftes indiene

Daarnaast moet je zelf het juiste btw-tarief bepalen omdat er geen uniform btw-tarief is over de verschillende EU-lidstaten.

Wat verandert er?

De verschillende omzetdrempels worden voor alle lidstaten gelijk gezet op één algemene drempel van 10.000 euro vanaf 1 juli 2021. Een veel lagere drempel voor jou dus om rekening mee te houden. Als je die overschrijdt, moet je dus rekening houden met de btw-richtlijnen van die specifieke lidstaat.

Eenvoudig
De nieuwe richtlijn maakt het wel eenvoudiger om de verschuldigde btw in een andere lidstaat af te dragen. De Europese Commissie voorziet in één gecentraliseerde btw-aangifte op kwartaalbasis. De zogenaamde One Stop Shop (OSS) zal je kunnen indienen via het portaal van Intervat. De Belgische Staat stort vervolgens het verschuldigde btw-bedrag door aan de betrokken EU-lidstaat. Als je in dit systeem meestapt, vervalt bovendien de facturatieverplichting. Wil je toch nog facturen opmaken? Dan doe je dat dus enkel met de verplichte factuurvermeldingen volgens de Belgische btw-regels. Je moet echter wel altijd vermelden in welke lidstaat de verkoop op afstand gebeurt en welk btw-tarief van toepassing is.

Wat moet/kan je nu concreet doen?

Het is mogelijk dat deze regeling veel voor jou verandert. Probeer vandaag dus al een inschatting te maken van de impact ervan op jouw activiteiten.

  • Bleef je tot vandaag altijd (net) onder de drempel maar vrees je nu telkens die drempel te overschrijden? Registreer je dan alvast voor de One Stop Shop. Het kan ook interessant zijn om dit te doen als je de drempel in het verleden al overschreed.
  • Evalueer (en wijzig indien nodig) bovendien jouw prijszetting en jouw interne systemen.
  • Contacteer ons voor meer informatie of advies!