Ben je aannemer? En voer je regelmatig renovatiewerken aan een verlaagd btw-tarief van 6% uit? Dan weet je dat je hier verplicht een btw-attest voor moet voorzien. Sinds 1 januari 2022 kan je dit attest echter vervangen door een standaardverklaring te plaatsen op de facturen die je opmaakt voor jouw klant. We vertellen je er hieronder alles over.

Administratief eenvoudiger

Het btw-attest wordt dus vervangen door deze standaardverklaring. Vanaf 1 juli 2022 ben je verplicht de standaardverklaring te gebruiken. Dit maakt het opmaken van facturen na dergelijke renovatiewerken voor jou een pak eenvoudiger.

Hoe ziet zo’n verklaring eruit?

Eerst en vooral moet je op jouw factuur alle elementen vermelden die de toepassing van het verlaagde btw-tarief rechtvaardigen. Daarnaast is de standaardverklaring dus verplicht. Die ziet er als volgt uit:

‘Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat
(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar (*) voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,
(2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en
(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.
Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 % van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.’

(*) ‘vijftien jaar’ voor:

  • het gedeelte van de prijs met betrekking tot de levering van gemeenschappelijke verwarmingsketels in appartementsgebouwen,
  • het gedeelte van de prijs van de levering van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van liftinstallaties, ongeacht het type van woning (eengezinswoning, appartementsgebouw…).

Het is uiteraard logisch dat je tijd nodig hebt om jouw administratie hieraan aan te passen. Je krijgt tot 30 juni 2022 de tijd om dit te doen. Tot die datum mag je dus nog attesten opmaken in plaats van de nieuwe melding op de factuur. Zoals je weet, heb je hiervoor een attest van de bouwheer nodig dat de nodige informatie bevat om de factuur onder verlaagd btw-tarief van 6% te kunnen opmaken. Hou er rekening mee dat je hiervoor ook zeker de definitieve bestemming van het gebouw én de eerste ingebruikname nodig hebt.

Wat als de vermelding niet correct is?

Stel dat één of meerdere toepassingsvoorwaarden van het verlaagde btw-tarief van 6% niet vervuld zijn, moet de bouwheer dit binnen één maand schriftelijk betwisten bij jou. Hierdoor wordt hij/zij niet aansprakelijk gesteld voor de verkeerde toepassing van het verlaagde btw-tarief. Bijgevolg zal jij een nieuwe factuur met toepassing van het normale btw-tarief van 21% moeten opmaken en versturen.