Als zelfstandig ondernemer weet je dat je een keuze moet maken tussen je bedrijf voeren als eenmanszaak of als vennootschap. In een eerder artikel haalden we de verschillen tussen beiden al aan. Maar onder een vennootschap bestaan verschillende ondernemingsvormen. Er zijn 5 basisvormen

  • Besloten vennootschap (BV)
  • Naamloze vennootschap (NV)
  • Coöperatieve vennootschap (CV)
  • Maatschap
  • Vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid, zoals de vennootschap onder firma (VOF) en commanditaire vennootschap (CommV)

We loodsen je er kort doorheen. 

Besloten vennootschap (BV)

Om een BV op te richten is er geen minimumkapitaal verreist. Je aanvangsvermogen moet wel voldoende groot zijn. Dit aanvangsvermogen wordt verantwoord in een financieel plan. Dit financieel plan heeft de notaris nodig om de oprichting van je vennootschap in orde te brengen. 

In een BV is de overdracht van aandelen beperkter dan in andere vennootschapsvormen. De aansprakelijkheid in een BV is beperkt. 

Naamloze vennootschap (NV)

Een naamloze vennootschap is een kapitaalsvennootschap. Deze ondernemingsvorm wordt meestal gebruik en geassocieerd met grote ondernemingen.

Wie een NV opricht, blijft verplicht om een minimaal startkapitaal van € 61.500 op tafel te leggen. Ook hier is het nodig een financieel plan voor te leggen en te passeren bij de notaris voor de oprichting. 

De aandeelhouders in een NV zijn beperkt aansprakelijk. Ze zijn slechts aansprakelijk voor hun inbreng.

Coöperatieve vennootschap (CV)

Deze vennootschapsvorm wordt meestal gebruikt als een aantal vennoten samen willen werken maar toch hun aansprakelijkheden willen beperken.

Er zijn minimum 3 vennoten nodig om een CV te kunnen oprichten. Zoals bij de BV is er geen minimumkapitaal verreist maar moet je een voldoende aanvangsvermogen kunnen verantwoorden in een financieel plan. Ook hier moet je naar de notaris voor het in orde brengen van de oprichting. 

De aandeelhouders in een CV zijn beperkt aansprakelijk. Ze zijn slechts aansprakelijk voor hun inbreng.

Maatschap 

De maatschap is wanneer verschillende zelfstandigen besluiten samen te werken onder een regime van verregaande contractuele vrijheid zodat maatwerk mogelijk wordt. 

Deze ondernemingsvorm is vrij eenvoudig en goedkoop om op te richten (er is geen notaris nodig) maar bezit geen rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat de oprichters ervan hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zijn voor de schulden die de maatschap maakt. 

Doordat de maatschap geen rechtspersoonlijkheid bezit is ze vrijgesteld van vennootschapsbelasting. De winstverdeling wordt bepaald door de vennoten zelf.

Commanditaire vennootschap (CommV)

De CommV is een maatschapsvorm maar mét rechtspersoonlijkheid. In de CommV zijn er twee partijen: de stille vennoot/vennoten en de beherende vennoot/vennoten. 

De beherende vennoten zijn persoonlijk onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk. Hun privé vermogen is niet afgeschermd. De stille vennoten zijn geldschieters die graag op de achtergrond blijven. Hun aansprakelijkheid is dan ook beperkt tot hun eigen inbreng. 

Er is geen minimum startkapitaal en een onderhands akte (er is geen notaris nodig) volstaat om de oprichting in orde te brengen. 

Vennootschap onder firma (VOF)

Een VOF is een maatschap met rechtspersoonlijkheid én zonder stille vennoot. De oprichting ervan is heel eenvoudig en kost weinig (er is geen notaris nodig). Er is geen minimum startkapitaal. Er zijn minstens twee vennoten nodig voor de oprichting.

De vennoten zijn onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid voor de gemaakte schulden. 

Het is een zuivere personenvennootschap. Dit wil zeggen dat bij overlijden van één van de vennoten de vennootschap ontbonden wordt. 

Welke ondernemingsvorm moet ik kiezen? 

Zoals je leest, heeft elke vennootschapsvorm zijn eigen kenmerken. Bepaalde vragen zoals onderstaande kunnen je hierbij helpen:

  • Werk je liever alleen of liever met vennoten? 
  • Heb je startkapitaal nodig? En beschik je daarover? 
  • Moet je investeren om te starten of niet? 
  • Ben je bereid om risico te lopen als het fout gaat? 
  • Wil je op termijn extra aandeelhouders aantrekken? 

Deze vragen geven je al een eerste beeld. Een goed gesprek met jouw boekhouder zal je uiteindelijk veel meer wijsheid bijbrengen.